Årsagen til og kuren mod racisme

26.6.2020
9.5.2023

Oprør, som fører til tyverier, drab og ødelæggelser, er ikke svaret på racisme, for øje for øje-tankegangen vil kun føre til, at hele verden bliver blind. Svaret er i stedet kærlighed fra det hinsidige, skriver præst for international kirke i København i denne kommentar.

Af Ravi Chandran, ph.d. og præst i International Christian Community

KOMMENTAR: Alt imens emnet racisme skaber overskrifter over det meste af verden i kølvandet på George Floyds død i USA, prøver folk at belyse årsager til og kure mod racisme. Som teolog og mørkhudet udlænding med bopæl i Danmark de seneste 27 år har jeg også gjort mig nogle tanker. Jeg er født og opvokset i Singapore, men – som en, der har rejst i flere end 60 lande – kan jeg garantere, at dette ikke er en øst-vest-udfordring. Det er en global udfordring.

Roden til racisme er diskrimination. En følelse af at blive holdt udenfor af andre eller af samfundet som helhed. Ifølge Bibelen opstod denne følelse i en fuldkommen himmel, da én engel – Lucifer, for at være helt præcis – følte, at Gud havde forfordelt ham. Derfor lancerede Lucifer sig med et kup, hvor han sammen med en tredjedel af Guds engle forsøgte at vælte Gud af tronen og selv indtage hans position ved at dræbe fjendtlige styrker og ødelægge Guds rige.
De fejlede, mildt sagt, og blev retsforfulgt, dømt og afventer nu deres endelige dom i helvede.

Den samme følelse af diskrimination gav djævelen videre til Adam og Eva i Edens have, og da de troede på hans løgn, gjorde de også oprør mod Gud og mente, han var uretfærdig. I sin barmhjertighed sørgede Gud for en udvej ved at forlige menneskeheden med sig gennem frelsen ved tro på Jesus Kristus. Derfor er racisme - som er et af diskriminationens udtryk - set fra et teologisk synspunkt en kraft, som i sin essens er hinsidig. Derfor fremkalder den også meget stærke følelsesmæssige og psykologiske reaktioner.
Djævelen splitter – Gud forliger.

Som mennesker fødes vi ikke med racisme; vi modtager den gennem andres indflydelse. Det oplevede jeg selv på første hånd, da jeg voksede op i Singapore som en del af en mørkhudet minoritet. Når jeg legede med andre, lysere børn, kunne deres forældre finde på at sige, at de ikke skulle røre ved mig, ellers ville de selv blive mørke. Andre sagde, at mørk er det samme som beskidt. Forestil dig den diskrimination, mobning samt fysiske og følelsesmæssige chikane, en mørkhudet person må leve med. At blive spyttet på, overfuset verbalt, hånet og udstødt er blot nogle af de ting, som kan nævnes. Jeg har kun kunnet tilgive og komme videre, fordi jeg blev kristen.

Jeg er nødt til at understrege, at racisme ikke er så simpelt som blot sort-hvid diskrimination. Når jeg har rejst rundt i verden, har jeg på første hånd set, at racisme er farveblind, kønsblind, geografisk blind og nationalitetsblind. Den overskrider alle sfærer i samfundet. Mange danskere har spurgt mig, om der findes racister i Danmark. Det spørgsmål er lige så relevant, som det ville være at spørge, om der findes mennesker i Danmark. Racisme handler ikke om nationalitet – det handler om personlighed. Derfor er der racister over hele kloden. Det vil være en stor fejltagelse at dømme en hel gruppe på grund af nogle få vildledte personer.
Oprør, som fører til tyverier, drab og ødelæggelser, er ikke svaret. Øje for øje-tankegangen vil kun føre til, at hele verden bliver blind. Hvis folk vil protestere, skal det ske fredeligt, og det skal hjælpe politikerne til at lave bedre politikker. Du kan lovgive om regler, men ikke om kærlighed.

Løsningen på racisme og diskrimination kan kun være sand kærlighed og fred. Denne verdens kærlighed er – ligesom denne verdens fred – kun midlertidig. Jesus lovede os en kærlighed og fred fra himlen. En kærlighed til Gud og mennesker og en fred, som overgår al forståelse og beskytter vores hjerter og sind.
Det er ikke vanskeligt at få fat i denne kærlighed og fred – det er umuligt, rent menneskeligt set! Vi behøver Guds hjælp. Fordi racisme er en kraft fra det hinsides, kan vi kun bekæmpe den med kærlighed og fred fra det hinsides – fra Gud.
Jesus døde, for at vi skulle leve. Djævelen kom for at stjæle, slagte og ødelægge. Jesus kom for at give liv og overflod af liv. Den eneste virkelige kur mod racisme er den kærlighed og fred, som kommer fra Gud. Den heler og forener.

ERKLÆRING OM RACISME:
På baggrund af de seneste ugers debat omkring racisme ønsker vi i FrikirkeNet at gøre det klart, at vi tager skarp afstand fra enhver form for diskrimination baseret på hudfarve eller etnicitet, hvilket også fremgår af vores etiske principper. 
FrikirkeNet er et netværk af flere end 100 frikirker, organisationer og institutioner med medlemmer og deltagere fra alle slags baggrunde og kulturer, og herigennem ønsker vi at skabe et fællesskab, der bygger på de kristne værdier, hvor vi tror på, at ethvert menneske er skabt lige. Derfor mener vi ikke, at der er nogen mennesker, der skal opleve diskrimination af nogen art - heller ikke på baggrund af hudfarve eller etnicitet.