FrikirkeNet er en landsdækkende organisation, som med sine flere end 120 medlemmer består af et bredt netværk af frikirker, organisationer og institutioner. Medlemmerne kommer blandt andet fra Baptistkirken, Apostolsk Kirke, Evangelisk Frikirke Danmark, Mosaik, Vineyard, Hillsong – dertil kommer en række uafhængige medlemmer.

Hvad er FrikirkeNet?

FrikirkeNet arbejder på at skabe gode forhold for frikirker i Danmark samt for den frie forkyndelse af evangeliet. FrikirkeNet ønsker ligeledes at styrke de indbyrdes relationer mellem danske frikirker og at fremme de kristne værdier i samfundet.
Derfor har FrikirkeNet fire indsatsområder - nemlig at skabe:

  • Større synlighed for frikirker i mediebilledet.
  • Større indflydelse i de politiske processer, der påvirker frikirker og vores trosfrihed.
  • Stærkere netværk og fællesskab på tværs af frikirkelige trossamfund.
  • Sunde og trygge fællesskaber.

Se mere på siden "Hvad gør vi?".

Teologisk tilslutter FrikirkeNet sig Lausanne-pagten, der bygger på de oldkirkelige trosbekendelser.

Alle frikirker, organisationer og institutioner, som kan identificere sig med FrikirkeNets målsætninger, er velkommen til at ansøge om medlemskab. Tilmeldingsblanketten kan hentes herunder. FrikirkeNets vedtægter, årsregnskab, generalforsamlingsreferat, etiske principper samt privatlivspolitik findes ligeledes nedenfor. Har du spørgsmål eller interesseret i at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformationer findes her.