FrikirkeNet er en landsdækkende organisation, som med sine flere end 120 medlemmer består af et bredt netværk af frikirker, organisationer og institutioner. Medlemmerne kommer blandt andet fra Baptistkirken, Apostolsk Kirke, Evangelisk Frikirke Danmark, Mosaik, Vineyard, Hillsong – dertil kommer en række uafhængige medlemmer.

Hvad er FrikirkeNet?

FrikirkeNet har fire indsatsområder:

  1. At danskerne oplever frikirkerne som tillidsvækkende og samfundsengagerede kirker, der står for klassisk kristendom i en nutidig form. 
  2. At fremme forkyndelsen af det kristne budskab i Danmark samt sikre gode forhold for dette, herunder religionsfrihed.
  3. At styrke enhed og samarbejde mellem kristne kirker og organisationer. 
  4. I samarbejde med andre at arbejde for udbredelsen af det kristne Guds- og menneskesyn, herunder troen på det enkelte menneskes værdighed.

Se mere på siden "Hvad gør vi?".

Teologisk tilslutter FrikirkeNet sig Lausanne-pagten, der bygger på de oldkirkelige trosbekendelser.

Alle frikirker, organisationer og institutioner, som kan identificere sig med FrikirkeNets målsætninger, er velkommen til at ansøge om medlemskab. Tilmeldingsblanketten kan hentes herunder. FrikirkeNets vedtægter, årsregnskab, generalforsamlingsreferat, etiske principper samt privatlivspolitik findes ligeledes nedenfor. Har du spørgsmål, eller er du interesseret i at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformationer findes her.