Hvad gør vi?

21.9.2023

FrikirkeNet arbejder på at skabe gode forhold for frikirker i Danmark samt for den frie forkyndelse af evangeliet. FrikirkeNet ønsker ligeledes at styrke de indbyrdes relationer mellem danske frikirker og at fremme de kristne værdier i samfundet.
Derfor har FrikirkeNet fire indsatsområder - nemlig at skabe:

 • Større synlighed for frikirker i mediebilledet.
 • Større indflydelse i de politiske processer, der påvirker frikirker og vores trosfrihed.
 • Stærkere netværk og fællesskab på tværs af frikirkelige trossamfund.
 • Sunde og trygge fællesskaber.

Konkret sker dette blandt andet gennem initiativer som disse:

 • Studiebesøg for politikere til frikirker - foto ovenfor er fra et studiebesøg til Alivekirken i Hillerød (fra 2019 - ikke alle medvirkende politikere er MF'ere i dag). Se også denne playliste på YouTube, hvor politikere fortæller om deres indtryk fra studieturene.
 • Vælgermøder forud for kommunal- og folketingsvalg
 • Lederkonference for kirkelige ledere – med fokus på krydsfeltet mellem kirke og samfund
 • Lad os tale om tro –  et fælleskirkeligt projekt, der skal gøre det lettere for danskerne at samtale om tro og eksistens
 • Konferencer om specifikke emner – for eksempel ”Når kirken svigter
 • Deltagelse i Folkemødet, Himmelske Dage mv.
 • Relationsopbygning til migrantkirker
 • Kaffemøder med andre ngo’er, erhvervsfolk, politikere, forfattere, kirkelige ledere etc.
 • Regionale præstesamlinger
 • Rådgivning og vejledning til medlemmer – økonomi, jura, kommunikation mv.
 • Høringssvar og anden politisk interessevaretagelse.