Hvad gør vi?

6.10.2023

FrikirkeNet arbejder på at skabe gode forhold for frikirker i Danmark samt for den frie forkyndelse af evangeliet. FrikirkeNet ønsker ligeledes at styrke de indbyrdes relationer mellem danske frikirker og at fremme de kristne værdier i samfundet.
Derfor har FrikirkeNet fire indsatsområder - nemlig at skabe:

 • Større synlighed for frikirker i mediebilledet.
 • Større indflydelse i de politiske processer, der påvirker frikirker og vores trosfrihed.
 • Stærkere netværk og fællesskab på tværs af frikirkelige trossamfund.
 • Sunde og trygge fællesskaber.

Konkret sker dette blandt andet gennem initiativer som disse:

 • Studiebesøg for politikere til frikirker
  Foto ovenfor er fra et studiebesøg til Alivekirken i Hillerød (fra 2019 - ikke alle medvirkende politikere er MF'ere i dag). Se også denne playliste på YouTube, hvor politikere fortæller om deres indtryk fra studieturene.
 •  
 • Vælgermøder
  I forbindelse med kommunal- og folketingsvalg.
 • Lederkonference
  For kirkelige ledere – med fokus på krydsfeltet mellem kirke og samfund.
  Se www.lederkonferencen.dk.
 • Lad os tale om tro
  Et fælleskirkeligt projekt, der skal gøre det lettere for danskerne at samtale om tro og eksistens. Se www.ladostaleomtro.dk.
 • Konferencer
  Om specifikke emner – for eksempel ”Når kirken svigter”.
 • Deltagelse i
  Folkemødet, Himmelske Dage mv.
 • Relationsopbygning
  Blandt andet til migrantkirker.
 • Kaffemøder
  Med andre ngo’er, erhvervsfolk, politikere, forfattere, kirkelige ledere etc.
 • Regionale præstesamlinger
 • Rådgivning og vejledning til medlemmer
  Om økonomi, jura, kommunikation mv.
 • Politisk interessevaretagelse
 • Høringssvar, udvalgsforetrædener med videre.