Børne- og ungdomsarbejde i frikirker

10.1.2018
9.5.2023

Stort set alle frikirker har organiseret deres børne- og ungdomsarbejde i en forening. Det, mener vi, er både helt naturligt og ansvarligt i foreningsdanmark, idet det giver selvstændig og transparent økonomi og ledelse, hvor bestyrelserne består af medlemsvalgte personer. Der er godkendte vedtægter og som regel også et samspil med kommune og DUF.

Derudover har FrikirkeNet haft en dialog med Red Barnet for at se, om der er noget, vi kan gøre for yderligere styrke retningslinjerne for børns og unges trivsel i vores medlemskirker. Denne dialog er mundet ud i disse retningslinjer for "Det gode samvær i kirkens børne- og ungdomsarbejde".

Som forening under folkeoplysningsloven er man forpligtet til at indhente børneattester på alle, som arbejder med børn og unge under 15 år. Derfor er der børneattester på alle, som arbejder med børn og unge under 15 år i alle organiserede frikirker: Apostolsk Kirke (AKBU), pinsekirkerne (PBU), Missionsforbundet (MBU), Baptistkirken (BBU), Metodistkirken (MBUF), Frelsens Hær (FHBU) og fritstående frikirker med børne- og ungdomsarbejde organiseret under LFKU.

Her er et eksempel på en vejledning om børneattester fra PBU’s hjemmeside.

Derudover har de fleste B&U-foreninger nogle veldefinerede samværsregler. Her er fx AKBU’s.

Foto: Colourbox