Corona skaber nye måder at være kirke på

24.3.2020
9.5.2023

Fællesskab er en helt afgørende del af det at være kirke. Derfor rammer det hårdt, når coronarestriktioner lukker samfundet ned. Først var det gudstjenester, som blev ramt – siden også mindre samlinger som netværks- og bibelstudiegrupper med videre.
Men kirken er heldigvis ikke lukningstruet. I andre dele af verden, hvor kirken er forfulgt, er vilkårene endnu ringere, og her stortrives kirken flere steder. Måske kan vi sammen finde nye måder at være kirke på – måder, som vil vise sig også at have sin værdi efter kristen.
De telefonkæder, bønnevagt, onlinegrupper og livestreaming af gudstjenester, som mange kirker har kastet sig over, får nu mulighed for at vise deres værdi.

Som kirker er der én kirkelig handling, hvor vi er undtaget fra de almindelige restriktioner: Begravelser/bisættelser. Her er det tilladt at samle flere end 10 personer, hvis blot man iagttager en række forholdsregler – blandt andet skal der være mindst fire m2 per person, som er i det lokale, hvor begravelsen finder sted. Har man eksempelvis et kirkelokale på 20 x 20 meter, må man altså samle op til 100 personer. Se alle forholdsreglerne nedenfor.

Lad os bede for vores land, for sundhedspersonale, politikere og myndighedspersoner, der skal håndtere situationen. Og lad os også bede for ældre og andre særligt udsatte, at Gud må give ro og holde sin hånd over dem.

Forholdsregler ved begravelser/bisættelser: 
§ 7. Erhvervsdrivende og offentlige institutioner, som har rådighed over lokaler, hvortil offentligheden har adgang, skal opfylde følgende krav:
1) Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar m.v.

2) Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for kunder og besøgende at holde afstand til hinanden.
3) Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har symptomer på corinavirus, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd i det offentlige rum.
4) Det skal sikres, at alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. 
5) Der skal så vidt muligt være vand og sæbe eller håndsprit tilgængeligt for kunder og besøgende.
6) Medarbejdere skal bruge handsker ved salg af ikke-emballerede fødevarer.

Arkivfoto