De tre spor på FrikirkeNets lederkonference 2023

1.11.2023

1.     Mod til at bevæge mennesker

Hvordan møder vi søgende mennesker i dag og bevæger dem mod discipelskab? En opfølgning på sidste års oplæg fra Anne Mie Skak Johanson om "Touched, taught and transformed.”

Konkrete værktøjer og mentalitet i at hjælpe mennesker fra "touched" til "taught and transformed".

Ved Anne Mie Skak Johanson og Malene Kusk, Hillsong (sidstnævnte med et konkret eksempel fra en kirkelig hverdag).

 

2.     Mod som en del af vores dna

Hvordan bliver vi som kirker og organisationer fyldt med modige mennesker? Hvad skal dertil for at sætte hinanden fri og skabe en kultur med lyst til engagement og tænke uden for boksen?

Konkrete redskaber til at fostre en kultur af mod og lyst til at engagere sig på alle niveauer af kirken.

Ved Anne-Mette Fredegod, Kirkecenteret Vejle, og John Lorenzen, Saralystkirken i Aarhus.

 

3.     Mod til at påvirke samfundet

Som kristne har vi noget, der er efterspurgt i samfundet. Hvordan kan vi som kirker og enkeltpersoner identificere det og finde modet til at bringe det i spil?

Identifikation af særlige styrker og muligheder, vi naturligt bærer med os, og som egentlig er efterspurgt - samt konkrete ideer til at sætte det i spil.

Ved Jesper Oehlenschläger, udviklingsdirektør i Samfonden, og Ruben Andersen-Hoel, medborgercenterleder.