DR-dokumentar: Ofre for overgreb skal have hurtig hjælp

16.5.2021
9.5.2023

DR’s dokumentar ”Misbrugt i frikirken” viser, hvor vigtigt det er med hurtig hjælp til ofre for overgreb, siger FrikirkeNets generalsekretær, der også hilser en lovændring velkommen.

I DR-dokumentaren ”Misbrugt i frikirken” fortæller en række kvinder om overgreb og manipulation fra præstens side i en lille, international kirke i Aarhus. Dokumentaren lægger op til, at religiøse forkyndere, der misbruger deres position til at opnå seksuelle ydelser, skal kunne stilles til regnskab i lighed med psykologer, fængselsbetjente og andre i betroede stillinger.
Sagen begyndte at rulle, da en af kirkens medlemmer henvendte sig til FrikirkeNet i foråret 2020.
”Vi kontaktede straks organisationen InsideOut, som vi samarbejder med, samt Børns Vilkår. Derefter gik vi sammen til politiet og de sociale myndigheder anmeldte sagen,” fortæller FrikirkeNets generalsekretær, Mikael Wandt Laursen.

Ventede ikke på politi og myndigheder
Men FrikirkeNet og InsideOut nøjedes ikke med at kontakte politi og sociale myndigheder. Belært af erfaringer fra sagen omkring Byens Kirke i Silkeborg, hvor en præst misbrugte en række teenagere og unge, vidste begge organisationer, at det ikke er nok at anmelde.
”Det tog utrolig lang tid, før politi og sociale myndigheder greb ind, og undervejs blev det klart for os, at vi som kirker har noget væsentligt at byde ind med i situationer som disse,” siger Mikael Wandt Laursen.
I sagen fra Aarhus arrangerede InsideOut og FrikirkeNet derfor omgående et møde i Citykirken i Aarhus, og inviterede ofrene og deres familier.
”Inden for en uge efter at vi var blevet kontaktet, havde vi det første møde i Aarhus, hvor omkring 30 personer mødte op - medlemmer af den pågældende kirke såvel som pårørende,” siger Mikael Wandt Laursen.
Mødet blev helt bevidst lagt i en kirke, og en præst åbnede mødet med en bøn.
”Det er vigtigt at forstå, at troen er en vigtig del af de unge kvinders liv, selv om de har oplevet overgreb fra en præst. De har brug for at opleve en sund tro, og at troen bliver en ressource i forhold til at få dem til at øjne håb for enden af en lang, mørk tunnel,” siger Mikael Wandt Laursen.
Fri – og folkekirker i Aarhus var hurtige til at stå sammen med ofrene, idet de samlede 40.000 kroner ind til psykologhjælp til de ramte kvinder. Hvis man er over 18 år gammel, er der nemlig ingen hjælp at hente fra det offentlige i den slags sager.

Vigtigt med en juridisk afslutning
Selv om det er forfærdelige overgreb, disse kvinder har været udsat for, så tror Mikael Wandt Laursen på en god fremtid for dem.
”Det glæder mig meget at kunne konstatere, at selv om ofrene fra Byens Kirke i Silkeborg stadig lever med en smerte og en følelse af tab, så er flere af dem også kommet godt videre. Det giver mig håb for kvinderne i sagen fra Aarhus,” erklærer han.
Ifølge Mikael Wandt Laursen er det dog vigtigt med en oplevelse af retfærdighed.
”Præsten i Byens Kirke i Silkeborg fik en markant fængselsstraf og blev udvist af landet for bestandig. Det var en vigtig juridisk afslutning på sagen. I sagen fra Aarhus ser præsten ud til at gå fri trods de alvorlige anklager,” siger Mikael Wandt Laursen.
Han tilslutter sig derfor det lovforslag, som InsideOut har stillet, hvor religiøse ledere, der misbruger den tillid, der ligger i embedet, til at opnå seksuelle ydelser, kan stilles til regnskab på samme måde som eksempelvis psykologer og fængselsbetjente.
”Det er indlysende, at præster, der så groft misbruger den tillid, de er blevet givet, skal stå til ansvar,” pointerer han, ”ligesom det er afgørende, at ofrene hurtigt får den psykologhjælp, de har brug for, og at der er kirker og andre netværk, som bakker op om dem. Som kirker sidder vi med en ekspertviden, som vi gerne stiller til rådighed for de sociale myndigheder.”

Fotograf: Solveig Lydiksen/DR
Grafiker: Max Patrick Thuesen/DR