FrikirkeNet og KLF, Kirke & Medier indgår partnerskab

26.1.2018
9.5.2023

Ønsket om at sikre kristentroen en fremtrædende plads i det danske mediebillede er en fælles ambition for FrikirkeNet og foreningen KLF, Kirke & Medier. Derfor har de to aktører indgået et partnerskab.

Af Jens Linde

Jo flere der står sammen, desto større vægt har de. Det gælder også, når man skal tale kristentroens sag i forhold til medierne. Derfor har FrikirkeNet og Danmarks ældste – og største - lytter- og seerorganisation, KLF, Kirke & Medier, indgået et partnerskab.
KLF, Kirke & Medier er en kristen, fælleskirkelig forening, som man kan blive personligt medlem af. Formålet er at sikre kristendommen plads i de elektroniske medier, kæmpe for god etik i medierne og at klæde mediebrugere på til at træffe gode, bevidste valg.
- I FrikirkeNet har vi et ønske om at skabe øget synlighed i medierne for frikirker og for den kristne tro og værdier. Vi er gode til at lave punktindsatser, men kan ikke levere det langstrakte pres, opfølgning og relationsopbygning, som der skal til, for at skabe forandringer i store institutioner som DR, fortæller Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i FrikirkeNet.
- Her har KLF, Kirke & Medier både platform og ressourcer til at gøre en forskel. Derfor giver det rigtig god mening, at vi målrettet arbejder sammen.

Partnerskabet indebærer, at FrikirkeNet skal være med til at give KLF, Kirke & Medier synlighed og legitimitet i sit bagland, mens KLF, Kirke & Medier på sin side stiller sine kompetencer og dialogadgang til public service-medier til rådighed for FrikirkeNet. Initiativet til samarbejdet kommer fra KLF, Kirke & Medier, der har set FrikirkeNet som en oplagt partner at samarbejde med.
- Vi vil gerne have en lang række strategiske partnere i det kirkelige Danmark, og her var det helt naturligt for os at begynde med en organisation som FrikirkeNet. Det, at FrikirkeNet er paraplyorganisation for en række trossamfund giver os et godt og vigtigt mandat i debatten og i dialogen med medier og politikere samt en vigtig synlighed i kirkedanmark, forklarer Mikael Arendt Laursen, generalsekretær i KLF, Kirke & Medier.
- Samtidig ser vi FrikirkeNet som en dynamisk og relevant partner, hvor værdier, formål og aktiviteter i høj grad matcher vores interesser og ambitioner.

Ud over at arbejde for at kristentroen får en mere synlig plads i medierne, skal partnerskabet også medvirke til at oplyse medierne om den kirkelige virkelighed, så misforståelser og fordomme i dækningen af det kirkelige stof undgås.
Samarbejdet indebærer i øvrigt ikke økonomiske forpligtelser af nogen art.

Områder, som KLF, Kirke & Medier arbejder med:

  • Mediepolitisk lobbyisme på tendenser og mærkesager
  • Faste pladser i DR’s dialogfora og TV 2’s repræsentantskaber
  • Lobbyarbejde, der lægger et konstant pres på public service-medierne for at fremme vores mærkesager om kristendom og god etik
  • Høringspart inden større programændringer bliver en realitet
  • Udgivelse af en årlig reaktionsrapport som sætter fokus på vores mærkesager
  • Udgivelse af et magasin, som bliver læst af medlemmer, mediefolk og politikere
  • Aktiv debattør både i den regionale og landsdækkende presse
  • Fokus på mediebevidstgørelse af den kristne mediebruger

Læs mere om at blive medlem af KLF, Kirke & Medier her.