FrikirkeNets kommentar til sagen om Byens Kirke i Silkeborg

24.5.2016
9.5.2023

24/5 2016

Vi er chokerede over at høre, hvad der er foregået i Byens Kirke i Silkeborg. Først og fremmest tænker vi på ofrene, som har vores dybeste medfølelse. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte og hjælpe dem. Ud over de professionelle tilbud, som politi og sociale myndigheder vil give, står de kirker, som FrikirkeNet samarbejder med i Silkeborg til rådighed for ofrene med støtte og assistance i det omfang, de måtte ønske det.

Første gang vi hørte, at der var problemer i Byens Kirke, var for seks år siden, hvor det kom frem, at der foregik ting i kirken, som ligger meget langt fra FrikirkeNets etik og værdier. Det drejede sig blandt andet om manipulation og sekterisk adfærd.

Vi bifaldt derfor, at præsten først blev suspenderet og siden ekskluderet af pinsekirkernes ledernetværk. Vi bifaldt også, at præsten blev meldt til politiet, og at Byens Kirke sidenhen blev ekskluderet af de danske pinsekirker, da Byens Kirke ikke ville lægge afstand til præsten.

Derudover vil vi gerne rose pinsekirkerne for at kontakte det amerikanske pinsekirkesamfund Assemblies of God for at udtrykke bekymring vedrørende præstens forsøg på at etablere en ny kirke i Orlando, Florida.

Det, som nu er kommet frem, er langt mere alvorligt, end det vi havde viden om foregik i Byens Kirke i 2010 og 2012. Det eneste gode, som kan siges, er, at tingene er kommet frem i lyset, og at sagerne er blevet meldt til politiet. 

Byens Kirke og præsten fik med eksklusionerne i 2010 og 2012 det stærkest tænkelige signal om, at deres handlinger var i modstrid med vores etik og værdier.

Vi vil til enhver tid og ikke mindst i lyset af denne sag hilse initiativer, der fremmer åbenhed og indsigt i de mange foreninger og organisationer i Danmark, meget velkomne. I FrikirkeNet har vi et stærkt fokus på betydningen af at stå til ansvar over for andre. Vi anbefaler på det stærkeste, at hver enkelt kirke har en struktur med tilsyn i form af supervisorer fra andre kirker, som kan medvirke til, at der ikke udvikles usunde strukturer og miljøer.

Tonny Jacobsen
Talsmand for Frikirkenet

FrikirkeNet er et netværk af frikirker, institutioner og organisationer fra pinsekirkerne, Apostolsk Kirke, Missionsforbundet, Baptistkirken samt fra uafhængige frikirker og husmenigheder