Frikirker engagerer sig i kommunalvalget

26.10.2017
9.5.2023

Flere frikirker har kastet sig ind i den kommunale valgkamp. Ikke for at promovere et bestemt parti, men for at sætte fokus på værdipolitiske emner, som kirkerne oplever, er vigtige. Det sker gennem vælgermøder i kirkernes lokaler, hvor politikere fra forskellige partier debattere emner, som enten har en stærk lokal interesse, eller som frikirkerne ønsker fokus på i valgkampen – for eksempel familiepolitik, flygtninge, religionsfrihed, lokaletilskud til kristne foreninger og frivillighed.

Kirken i Kulturcenteret er en af de frikirker, som inviterer til vælgermøde. Det sker den 31. oktober med et særligt fokus på Nørrebro og Københavns nordvestkvarter, hvor blandt andet bandekonflikter er noget, man har tæt inde på livet.  
Her kan deltagerne i vælgermødet glæde sig til at møde overborgmester Frank Jensen (S), kultur- og fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF), Ninna Hedeager Olsen (Ø), Alex Vanoplsagh, Jakob Næsager (C) og Niko Grünfeld (?). Oprindeligt havde daværende beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev (RV) også sagt ja til at deltage, men hun har siden trukket sig helt fra politik.
Også Citykirken Aarhus, Viborg Internationale Pinsekirke og i Nexø Frikirke holder eller har holdt vælgermøder.

Foto: Citykirken Aarhus