Grænseløse mennesker kan - og skal - stoppes

29.1.2018
9.5.2023

?benhed, gennemskuelighed, og muligheden for med- og modspil er det bedste bolværk mod grænseløse mennesker, hvad enten de er forklædt som præster, politikere, forretningsfolk eller noget helt fjerde, skriver formand for FrikirkeNet, Tonny Jacobsen

Af Tonny Jacobsen, formand for FrikirkeNet

Den igangværende retssag med en nu tidligere leder fra Byens Kirke i Silkeborg, vidner om, hvad der kan ske, når et grænseløst menneske får nærmest ubegrænset magt. Det maner til eftertanke i alle sammenhænge, hvor karismatiske ledere er en vigtig del af drivkraften i projekters fremdrift.
Hvad enten vi taler om politik, it-virksomheder, modedesignere, håndboldklubber eller den lokale sogne- eller frikirke, så spiller karismatiske ledere en afgørende rolle i udviklingen af ambitiøse projekter.
De fleste steder er der checks and balances , der sikrer, at en karismatisk, men uligevægtig leder, ikke får lang tid i chefstolen, så ”firmaet” og alle berørte skades mindst muligt.
Men enkelte gange sker det, at en uligevægtig leder får så meget magt, at han eller hun ikke kan holdes i tømme, og så er ånden for alvor ude af flasken.
Det skete i sagen fra Silkeborg.

Ud fra de oplysninger, der allerede er fremkommet i medierne, tegnes der et billede af en ung mand, der får så meget magt i en lille frikirke, at den udvikles til en lille persondyrkende sekt med alle mulige misbrug til følge.
Hvordan kunne det komme så vidt? Hvorfor kunne de normale checks and balances ikke afsløre og afskedige den unge mand, før han for alvor fik gjort skade?
Som det er fremgået i medierne tidligere, så var det den unge mands forældre, der ledte frikirken sammen med et menighedsråd. Menighedsrådet valgte at trække sig, da de ikke kunne komme igennem med kritik af den unge mands brug af penge over for faderen. Dette skete før 2010.
En ung medarbejder fra kirken henvendte sig til en anden frikirke og beskrev den unge mands adfærd som grænseoverskridende, manipulerende og sekterisk. Hun blev opfordret til at politianmelde sagen, hvilket skete samme dag – i marts 2010.

Samtidig reagerede foreningen af pinsekirker, som den unge mand, faderen og kirken var en del af. Den unge mand blev omgående suspenderet, mens en tjenstlig sag blev indledt. Den unge mand og faderen mødte aldrig op til samtalerne.
Da kirken lukkede sig mere og mere om sig selv og ikke reagerede på pinsekirkernes påbud om samtaler og tilsyn, blev selve kirken udelukket af trossamfundet. Det var i 2012.
Sideløbende hermed var der flere politianmeldelser, anmeldelse til Silkeborg kommune med mere. Presset førte ikke til et gennembrud i sagen dengang, men til, at den unge mand flyttede til USA, hvor han tilsyneladende fortsatte sin ugerning.

Det er svært at ramme grænseløse mennesker. Men en del kan gøres for at udelukke dem fra indflydelse, hvad enten de optræder i foreninger, politiske eller kirkelige kredse.
Et godt skridt på vejen er at have en ledelsesmodel, hvor modspil er naturligt, nødvendigt og bliver efterspurgt. Et helt menighedsråd skal ikke være tvunget til at gå, fordi deres bekymring ikke bliver taget seriøst. Så må præsten holde for og forlade sin plads.
Et andet skridt er at etablere en sikring, så kompetente ledere ”udefra” har taleret ind i foreningen og dermed kan påtale, hvis der er ved at ske en usund udvikling.
Et tredje skridt er sikring af børns og unges rettigheder. Sagen fra Silkeborg er især smertefuld, fordi unge mennesker er blevet krænket seksuelt. Børneattester, samværspolitik og samarbejde med myndigheder må være et selvfølgeligt og ufravigeligt krav i enhver situation, hvor børn og unge er involveret.

I FrikirkeNet, som organiserer landets frikirker, arbejder vi for implementeringen af alle tre principper hos vores medlemskirker.
Men er det nok? Kunne det have stoppet den unge præst fra Silkeborg? Grundlæggende tror vi i hvert fald, at åbenhed, gennemskuelighed, og muligheden for med- og modspil er det bedste bolværk mod grænseløse mennesker, hvad enten de er forklædt som præster, politikere, forretningsfolk eller noget helt fjerde.

Billedtekst: Bygningen på Nylandsvej i Silkeborg, som tidligere husede Byens Kirke. Bygningen er i dag ejet af Silkeborg Fiskeriforening.
Foto: Google Maps