Hvad gør vi ved negativ social kontrol?

12.11.2020
9.5.2023

Sunde miljøer kan udvikle sig til usunde miljøer, som kammer over i negativ social kontrol. Hvad kan kirkerne, og hvad kan politikerne gøre for at forhindre det?

KOMMENTAR: Social kontrol foregår alle mulige steder i samfundet. Det er en helt almindelig mellemmenneskelig mekanisme, som sker, hver gang et individ tilpasser sig en gruppes normer og adfærd for at høre til.
Men hvornår bliver social kontrol til negativ social kontrol?
Social kontrol bliver til negativ social kontrol, når tilpasning til en gruppe eller holdninger ikke sker ud fra en persons eget ønske, men som følge af udefrakommende tvang eller styring. Det kunne være i form af trusler, påføring af skyld, vedvarende bebrejdelser, udstødelse eller overvågning, men også i form af decideret fysisk tvang som frihedsberøvelse eller vold.
Negativ social kontrol handler ikke om holdninger - folk må tro og mene, hvad de vil, og de må videregive tro og værdier til deres børn. Negativ social kontrol handler derimod om måden, man giver sine holdninger videre på. Er den præget af tvang, eller er det en naturlig tilpasning i et fællesskab?

Hvordan opstår negativ social kontrol?
Negativ social kontrol opstår ikke over en nat. Den vokser ud af et miljø, hvor der er en overvægt af usunde elementer.
Et sundt miljø kendetegnes af frihed til at tænke, mene og tro, som man vil, og der vil være frihed til at give udtryk for dette. Derudover vil økonomi- og lederskabsstrukturer være klare og gennemskuelige, og lederne vil have nogen, de står til ansvar over for.
Et usundt miljø kendetegnes af en selvrådende ledelse – enten en person eller en gruppe. Der vil ligeledes være en forventning om, at alle skal tænke, mene og tro det samme, og skyld og skam bruges bevidst til at manipulere med. Derudover opfattes verden som sort-hvid, hvor det ’udenfor’ dæmoniseres, mens det, der er ’indenfor’, betragtes som trygt, ægte og sandt. Udmeldelse bliver mødt med mistænksomhed.
Et usundt miljø kan kamme over i negativ social kontrol, hvor en selvrådende leder eller andre medlemmer af en gruppe bruger magtmidler til at tvinge mennesker til at udleve gruppens holdninger.

Hvad kan kirker gøre?
?benhed, ansvarlighed og fælles engagement er nogle af de væsentlige parametre for at fremme sunde miljøer, og dermed modvirke usunde miljøer, der kan føre til negativ social kontrol. I FrikirkeNet lægger vi vægt på, at vores medlemskirker er gennemsigtige i forhold til økonomi og lederskab. Vi forventer også, at alle medlemskirker har vedtægter, der sikrer ansvarlighed, så ingen leder kan blive egenrådige. Og endelig lægger vi vægt på, at kirker engagerer sig med samfundet og hinanden.
Der har desværre været sager i det kirkelige landskab med negativ social kontrol i form af tvang og manipulation. I de sager, som vi er stødt på, har vi gjort, hvad vi kunne for at hjælpe ofre og deres pårørende, og vi har samarbejdet i sådanne med organisationer som Inside Out og Børns Vilkår samt politi og sociale myndigheder for at sikre en kompetent, tværfaglig og effektiv indsats.

Hvad kan politikere gøre?
Lige nu er der kun begrænset hjælp fra det offentlige, hvis personer over 18 år har været udsat for negativ social kontrol. Vi kunne ønske os, at man giver mulighed for gratis psykologhjælp til ofre over 18 år.
Det ville også være relevant, at en uafhængig organisation som ”Inside Out” kom på finansloven. Lige nu drives foreningen af ildsjæle, der af egen lomme hjælper ofre for negativ social kontrol – en statslig bevilling ville betyde, at de får ressourcer til at yde den støtte, der er nødvendig i form af psykologhjælp, bisidderfunktion, midlertidigt ophold, rådgivning til socialmyndigheder og politi med videre.
Derudover ser vi en klar fordel i at oprette en specialiseret enhed inden for eksempelvis VIVE, som kan rådgive, vejlede og efteruddanne sagsbehandlere og andre offentlige myndighedspersoner, som kommer i berøring med ofre for negativ social kontrol.
Endelig ville det formentlig have en præventiv virkning i forhold til at forhindre sunde miljøer i at udvikle sig til usunde miljøer, som kammer over i negativ social kontrol, hvis præster og religiøse ledere bliver underlagt den samme form for ansvarlighed i forhold til deres medlemmer, som for eksempel psykologer er i forhold til deres patienter.

Foto: Fra TV 2's dokumentar "Guds bedste børn"