Kig efter dette, når du stemmer

20.11.2017
9.5.2023

Giv sofaen et hvil. Brug din demokratiske ret - og sæt et par krydser den 21. november.

KOMMENTAR
Af Mikael Wandt Laursen
Generalsekretær i FrikirkeNet

I FrikirkeNet ser vi gerne, at der ved kommunal- og regionsvalget bliver valgt mange politikere, som har kendskab til den kristne tro og dennes betydning for det danske samfund. Mange politikere er desværre uvidende om, hvor vigtig troen og samtalen om tro er for sammenhængskraft og demokrati.

Derfor oplever vi for eksempel, at forbuddet mod ”gudedyrkelse” i børne- og ungdomsforeninger fortolkes vidt forskelligt – fra politiker til politiker og fra kommune til kommune. Og når det gælder regionsvalget, har de valgte politikere alene siden sidste valg skullet sige ja eller nej til kirkerum på sygehuse samt tage stilling til et forbud mod, at sundhedspersonale bærer religiøse symboler, for eksempel kors.

I øvrigt får de opstillede partier og lister ved kommunal- og regionsvalg penge fra det offentlige i forhold til antallet af stemmer. Alle, som får mindst 100 stemmer, er berettigede til et tilskud på 7,00 kroner per stemme ved kommunalvalg og 4,50 kroner per stemme ved regionsvalg.

Derudover har antallet af personlige stemmer for flere partiers vedkommende betydning for, hvor højt på kandidatlisten den enkelte bliver placeret, hvis personen også er folketingskandidat for partiet.
Det er altså på ingen måde ligegyldigt, om du bruger dine krydser – og hvilke(t) navn(e) du sætter kryds ved den 21. november.

Fra vores side er opfordringen klar:

  •        Giv sofaen et hvil - brug din demokratiske ret – stem ved valgene den 21. november.
  •        Find en kandidat eller et parti, som ved, at den kristne tro er et vigtigt fundament for lokalsamfund og for hele nationen - og som vil kæmpe for vores allesammens ret til frit at samtale om tro i det offentlige rum.

Foto: Skærmfoto fra stem.dk