Kirken skal være et trygt sted for alle

16.5.2021
9.5.2023

Titusinder af danskere oplever troen som en værdsat gave og et kristent fællesskab som et trygt sted at være. Der kan dog dukke et broddent kar op en gang imellem – som vi har set det i DR’s ”Misbrugt i frikirken”.

KOMMENTAR: DR’s dokumentar ”Misbrugt i frikirken” sætter igen fokus på betydningen af ansvarlighed, netværk og forebyggelse, når det kommer til at opdage brodne kar i tide. Langt hovedparten af de danske frikirker er organiserede og en del af et eller flere netværk, hvor den enkelte præst og kirke står til regnskab for andre.
I FrikirkeNet er det eksempelvis et krav for at blive optaget som medlem, at en kirke har et eksternt tilsyn i form af ledere fra andre kirker eller fra erhvervslivet. Det sikrer, at det er sværere for et magtmenneske at tiltage sig magt og isolere kirken. Et kristent fællesskab skal være et trygt sted for alle – børn, unge, ældre, socialt udsatte, flygtninge, forvirrede, ensomme, fortvivlede – alle!

Vi stiller også krav om, at vedtægterne hos vores medlemmer sikrer en klar ledelsesstruktur, og en præst skal kunne fyres. Et helt menighedsråd skal ikke være tvunget til at gå, fordi deres bekymring ikke bliver taget seriøst. Så må præsten holde for og forlade sin plads.
I det hele taget anbefaler vi at have en ledelsesmodel, hvor modspil er naturligt, nødvendigt og bliver efterspurgt, ligesom vi anbefaler gennemsigtighed omkring økonomi. Derudover har vi klare etiske retningslinjer, og i øjeblikket arbejde vi på at etablere en form for whistleblowerordning i forbindelse med seksuelle krænkelser.
Endelig lægger vi vægt på, at kirker engagerer sig med samfundet og hinanden.

På trods af alle gode intentioner, har der desværre været sager i det kirkelige landskab med overgreb, tvang og manipulation. I de sager, som vi er stødt på, har vi gjort, hvad vi kunne for at hjælpe ofre og deres pårørende, og vi har samarbejdet i sådanne med organisationer som Inside Out og Børns Vilkår samt politi og sociale myndigheder for at sikre en kompetent, tværfaglig og effektiv indsats.

Konference om ”Når kirken svigter”
Den 30. september er vi medarrangører af en konference kaldet ”Når kirken svigter”. Den handler netop om mennesker, som har brændt sig på mødet med et kristent fællesskab.
Bag konferencen står en historisk bred gruppe fra både folkekirken og frikirker. For selv om troen og det kristne fællesskab er en værdsat gave for mange mennesker, er vi nødt til også at forholde os til de alt for mange, for hvem tilknytningen til sådan et fællesskab har fået en særdeles bitter eftersmag. Ud over deciderede overgreb og magtmisbrug er mennesker også blevet skuffede, udbrændte eller har følt sig ekskluderet.

?rsagerne, smerten og niveauet kan variere, men de kristne fællesskabers brændte børn er i alle tilfælde en alvorlig påmindelse om, at det er vigtigt at tale åbent om, hvordan man kan forebygge usunde tendenser og udviklinger i kristne fællesskaber. Når disse fællesskaber, der per definition har kærligheden som grundlag, ikke længere er et trygt sted at være for alle, er der noget grundlæggende, som er kørt af sporet.
Ved konferencen vil vi derfor sætte fokus på, hvordan kristne fællesskaber kan blive bedre til at forebygge svigt, misbrug og manipulation.

Læs mere om konferencen her.

(Modelfoto: Xavier Mouton/unsplash)