Når tro og politik spiller sammen

16.5.2019
9.5.2023

11 frikirker landet over inviterer til klassiske vælgermøder krydret med et værdipolitisk tvist. Kun naturligt, at kirker danner ramme for en politisk debat, siger FrikirkeNets generalsekretær, Mikael Wandt Laursen.

Kulissen er en måske usædvanlig, men disciplinen er velkendt, når frikirker landet over inviterer til vælgermøder forud for det kommende folketingsvalg.
- Politik påvirker os alle sammen, og i de senere år er religion kommer højt op på den politiske dagsorden. Derfor er det helt naturligt, at kirker rundt om i landet danner ramme for politiske debatter, siger Mikael Wandt Laursen, generalsekretær i FrikirkeNet.

I alt 11 frikirker spredt over en stor del af landet inviterer til vælgermøder, hvor det primært er kandidater fra de partier, der pt. er repræsenteret i Folketinget, som stiller op. Møderne har et klassisk indhold, men dog med et værdipolitisk tvist. 
- Vi vil gerne invitere til vælgermøder, som har et mere eksistentielt og værdimæssigt sigte, end man måske normalt oplever. Det er klart, at vi for eksempel er meget optagede af menneskesyn og af religionens plads i det danske samfund, forklarer Mikael Wandt Laursen.

- Alle politikere har et grundlæggende menneskesyn, som farver mange af deres politiske holdninger, og med det som afsæt vil vi gerne lytte til og debattere forskellige folketingskandidaters holdninger til blandt andet køn og klima - samt rejse spørgsmålet, om kravene fra nyttesamfundet driver os i retning af et koldere menneskesyn?
- Og når det gælder religionens plads i det danske samfund, er det helt store spørgsmål, hvor meget religion skal have lov til at fylde? Skal vi fastholde, at Danmark er et kristent land, eller giver det ingen mening i 2019?

Initiativet til vælgermøderne kommer fra FrikirkeNet – et netværk af frikirker fra forskellige trossamfund – som har stillet både drejebog, programforslag samt interviewguide og personlig sparring til rådighed for kirker, som har vist interesse i at holde et vælgermøde. 
- De fleste frikirker er dog uden erfaring i, hvordan man griber et vælgermøde an, og derfor stiller vi ressourcer til rådighed for vores medlemmer og andre kirker, som brænder for at engagere sig i samfundsdebatten og facilitere et vælgermøde, forklarer Mikael Wandt Laursen.

Følgende frikirker arrangerer vælgermøder:

Den Evangeliske Frikirke, Randers – 19. maj klokken 13.00
Daniel Toft Jakobsen (S)
Michael Aastrup Jensen (V)
David Munk Bogballe (K)
Claus Kvist Hansen (DF)
Charlotte Vindeløv (SF)

Bykirken, Vejle – 19. maj klokken 13.00
Karina Adsbøl (DF)
Anni Matthiesen (V)
Troels Ravn (S)
Henri Nissen (KD)
Lars Olesen (SF)
Lotte Rod (R)

Frikirke Alive, Hillerød - 19. maj klokken 13.30
Martin Lidegaard (R)
Nick Hækkerup (S)
Lise Müller (SF)
Mette Abildgaard (K)
Anna Libak (V)

Nexø Frikirke – 19. maj klokken 14.00
Lea Wermelin (S)
Peter Juel-Jensen (V)
Knud Henrik Folkmann (DF)
Mathilde Lissau (R)
Niels Chresten Andersen (KD)
Maria Hach (?)

Vadum Kirkecenter – 21. maj klokken 19.00
Marianne Jelved (R)
Ane Halsboe-Jørgensen (S)
Simon Leed Krøs (?)
Jens Henrik Kirk (K)
David Jakobsen (KD)
Anne Honoré Østergaard (V)

Jacobskirken, Odense – 26. maj klokken 12.30
Trine Bramsen (S)
Rasmus Helveg Petersen (R)
Jane Heitmann (V)
Alex Ahrendtsen (DF)
Kristian Guldfeldt (K)

København Vineyard – 26. maj klokken 13.00
Jan E. Jørgensen (V)
Carolina Magdalene Maier (?)
Lars Aslan Rasmussen (S)
Ida Auken (R)
Martin Henriksen (DF)
Stig Grenov (KD)

Impact Church, Roskilde – 26. maj klokken 13.00
Christian Juhl (Ø)
Naser Khader (K)
Merete Dea Larsen (DF)
Mette Gjerskov (S)
Louise Schack Elholm (V)

Københavns Frikirke – er afholdt
Aalborg Citykirke – er afholdt
Citykirken, Aarhus – er afholdt

Foto: Fra vælgermødet i Citykirken Aarhus, privatfoto