Økonomisk ansvarlighed i frikirker

1.1.2018
9.5.2023

Som kirker og organisationer, der ofte foretager indsamlinger, og hvor driften er afhængig af de indsamlede midler, er det vigtigt at følge nogle etiske spilleregler, der kan sikre, at sundhed bevares, og misbrug undgås.

FrikirkeNet er medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation), og vi læner os op ad deres anbefalinger, ligesom vi opfordrer alle vores medlemmer til at gøre det samme.

Deres indsamlingsetiske retningslinjer kan læses her.

Vigtigt notat om offentlig tilgængelighed kan læses her.

Grundlæggende handler ISOBRO’s retningslinjer om tilgængelighed og transparens. Det skal være tydeligt for gavegiver, hvor man kan finde relevant information om den organisation, man ønsker at give til. Vi opfordrer derfor vores medlemmer til, at man gør sine vedtægter og nøgletallene fra sit reviderede årsregnskab tilgængelige på kirkens eller organisationens hjemmeside.

?benkirke i Hernings hjemmeside ses et eksempel på,hvordan det kan gøres.

Vi anbefaler desuden, at gaver, der modtages, behandles fortroligt. Implementering af en god indsamlingsetik vil medvirke til at opretholde en høj troværdighed og ansvarlighed omkring frikirkers og frikirkelige organisationers omgang med betroede midler.

Af Lars Bo Olesen, tidligere formand for FrikirkeNet
Foto: Nationalbanken