Retningslinjer for det gode samvær med børn og unge

29.1.2019
9.5.2023

Af Mikael Wandt Laursen
Generalsekretær i FrikirkeNet

(Se retningslinjer, bilag og skabelon til handlingsplan nederst på siden)
(English version of the guidelines below)

Børn og unge har en stor og vigtig plads i de danske frikirker. De er betroet i vores varetægt i kirkernes børne- og ungdomsarbejde, og det er vigtigt at sikre de bedst mulige rammer for et godt, trygt og sundt fællesskab for alle.
Det skal være et fællesskab baseret på tillid og gensidig respekt. Et fællesskab, hvor trivsel og glæde har højeste prioritet, og hvor alle er med, fordi de gerne selv vil være med - ikke fordi de er blevet presset eller manipuleret ind i det.

I de seneste år har vi desværre set eksempler på, at det utænkelige er sket, at præster eller medarbejdere både i folke- og frikirker har udsat børn og unge for overgreb. På den baggrund har vi haft en god dialog med de frikirkelige børne- og ungdomsorganisationer om det gode samvær og om nødvendigheden af aktivt at forebygge enhver form for overgreb i kirkernes børne- og ungdomsarbejde.
Den dialog er nu blevet omsat til nogle retningslinjer for ”Det gode samvær i kirkens børne- og ungdomsarbejde”.

Men retningslinjer og gode intentioner er ikke nok. Det skal omsættes i praksis - i hverdagen, hvor vi er sammen med børn og unge.
Vi skal tale om det - både om det gode og det svære. Tale om det ved sæsonstart, som du kan læse mere om i retningslinjerne. Vi skal tale med børnene og de unge og med hinanden om fælles værdier og regler.
Jo mere vi taler om det, des lettere bliver det for alle at efterleve det. Og des sværere bliver det for dem, der ellers havde til hensigt at krænke andres grænser.

Ansvaret for det gode samvær og ansvaret for at sikre børn og unge mod enhver form for krænkelse ligger hos kirkens ledelse og medarbejdere, ansatte såvel som frivillige. Det er deres ansvar at gribe ind og stoppe ethvert tegn på grooming og anden grænseoverskridende handling.
Og det er ledelsens ansvar, at lovgivningen overholdes; herunder at seksuelle overgreb og andre krænkelser anmeldes til de relevante myndigheder, som loven foreskriver. Det er vores forventning, at alle ledere og medarbejdere, ansatte såvel som frivillige, kender til indholdet i disse retningslinjer og hjælper hinanden med at omsætte ordene til handling.

Foto: Colourbox