Tak for besøget, kære politikere

8.4.2019
9.5.2023

Siden januar sidste år har 50 medlemmer af Folketinget besøgt frikirker rundt omkring i landet – og det har været en gensidig øjenåbner.

Af Mikael Wandt Laursen
Generalsekretær i FrikirkeNet

Ordet ”øjenåbner” går igen, når nogle af de 50 folketingspolitikere, som siden januar 2018 har besøgt frikirker rundt omkring i landet, beskriver besøget. Mange kom nemlig et billede af frikirker, som nogle der passede sig selv i et hjørne af samfundet og ikke interesserede sig synderligt meget for andre end sig selv.
Men det politikerne mødte, var noget ganske andet:

  • Frikirker, som er åbne for alle mennesker, uanset hvad deres historie byder på.
  • Frikirker, der insisterer på at være en del af samfundet, og som samarbejder med kirker, kommuner og ildsjæle for at gøre Danmark til et bedre sted for alle.
  • Og frikirker, som er motiveret af en klassisk kristen tro på Gud, hans kærlighed til den enkelte og kraften til at give mennesker en ny begyndelse uanset historie.

Politikerne oplevede med andre ord det frikirkelige dna, der siger tydeligt nej til isolation og parallelsamfund – og ja til at tage et fælles ansvar for samfundets udvikling. Og det var en ahaoplevelse af de vigtigere. For i en tid, hvor religion fylder stadig mere i både samfundssamtale og lovgivning, er det væsentligt, at vores folkevalgte får så mange eksempler som muligt på, at religion i høj grad kan være en gave og ressource, som vi har brug for – også i et moderne samfund.

Nye erkendelser fandt ikke kun sted hos politikerne. Også frikirkerne måtte revurdere forudfattede holdninger og opfattelser. Således blev flere overraskede over, at vores folkevalgte ville afse to-tre timer til at besøge frikirker for at høre om, hvem vi er, og hvad vi vil. Og mødet med politikerne varet møde med mennesker, der reelt var interesserede i at forstå også denne del af det danske samfund.
Mange frikirker har i løbet af de sidste 20 år gennemgået en stor udvikling i forhold til at engagere sig i samfundet - både socialt og kulturelt. Politikerbesøgene har vist os, at det har nyttet, og at vi er et andet sted end for tyve år siden. Samtidig viser besøgene også, at der findes mange samarbejdsmuligheder, vi endnu ikke har udforsket.
Tillid og relationer er nøgleordet, for at vi sammen med andre aktører kan påvirke samfundet, så det bliver et sted, hvor mennesker blomstrer. Og i den proces vil flere få en øjenåbner, når de opdager, hvilken gave troen kan være; ikke bare for samfundet, men også for den enkelte.