Undersøgelse bekræfter: DR nedprioriterer trosstof

8.6.2017
9.5.2023

Da DR ved årsskiftet nedlagde P1-programmet Religionsrapport hed det, at trosstoffet frem over blandt andet ville blive varetaget af programmet Tidsånd, som har fokus på historie og tro. En opgørelse over de første fire måneder viser dog, at Tidsånd har brugt langt flere minutter på historie og redaktionelt stof end på tro.

En helt ny undersøgelse, som FrikirkeNet og KLF Kirke & Medie står bag (se nederst på denne side), viser, at antallet af sendeminutter, som DR P1 bruger på tro og religion, er blevet reduceret markant, efter DR ved årsskiftet nedlagde programmet Religionsrapport. Fra DR’s side har det ellers været hævdet, at et nyt program, Tidsånd, ville opveje tabet af programmet. Men en gennemgang af de første fire måneder med Tidsånd viser, at trosstoffet gennemsnitligt er blevet dækket med 13,6 minutter om ugen. Da Religionsrapport stoppede ved årsskiftet, sendte programmet 28 minutter om ugen – og i 2010 var det 58 minutter ugentligt.
Endvidere har kanalchef for P1, Thomas Buch-Andersen, til Kristeligt Dagblad forklaret, at ambitionen er at ”massere” trosstoffet ind i programmer på hele sendefladen frem for at blive henlagt til specifikke udsendelser, som kun høres af en begrænset lytterskare.
FrikirkeNet mener dog, at det er en bekymrende strategi, og at DR ved at følge den risikerer ikke at leve op til sin public service-forpligtelse om at formidle Danmarks kristne kulturarv.
- Selve intentionen om ikke at ville henlægge trosstoffet til specifikke programmer kan være positiv og fornuftig nok. Men vores undersøgelse viser, at det, der reelt sker, er, at trosstoffet bliver nedprioriteret, når det skal integreres i den øvrige sendeflade – som når det i programmet Tidsånd skal dele plads med historiske emner, siger Tonny Jacobsen, formand for FrikirkeNet og præst i Bykirken i Vejle.
- Gennem årene har der på DR været en seriøs dækning af tro og kristendom, som har været et væsentligt bidrag til den folkelige forståelse af samme. Og vi synes, det er bekymrende, hvis det bidrag forsvinder eller bliver udvandet.

En dobbelt bevægelse
Tonny Jacobsen fremhæver, at der i øjeblikket finder en dobbelt bevægelse sted i befolkningen. Dels er der kræfter, som betragter tro og religion som noget farligt eller uønsket, der skal ud af det offentlige rum, og som skal begrænses gennem lovgivningen. Samtidig er der en voksende interesse for åndelige emner.
- Som præst er det noget, jeg mærker helt tydeligt. Der er en stigende søgen efter svar, som ikke kun er materielle og biologiske. Efter det forkyndende element blev pillet ud af folkeskolens kristendomsundervisning i 1970’erne er der sket et markant tab i det folkelige kendskab til den kristne tro og dens fortællinger. Her ville jeg ønske, at DR kom på banen som oplysende virksomhed og gav trosstoffet mere fokus og plads. I stedet går man den modsatte vej og nedprioriterer stoffet.
- Dertil kommer, at man ikke kun nedprioriterer dækningen i forhold til omfang. Man siger også farvel til meget vidende og kompetente værter, for hvem tro, religion og kristendom er den primære interesse, og som derfor er i stand til at sætte tingene ind i større sammenhænge. Og så får man den slags fejl, som skete for nogen tid siden, hvor man kalder Martin Luther King for reformationens frontfigur.

Er DR religionsforskrækket?
Udviklingen med afvikling af trosstof i DR er ikke ny, men har fundet sted gennem en årrække. Programmer om tro er blevet beskåret i tid og/eller flyttet til perifere kanaler eller sendetidspunkter. Fra 2005 til 2015 er trosstoffet ifølge DR’s egen opgørelse således reduceret med 15 procent.
På Folkemødet på Bornholm den 15.-18. juni er FrikirkeNet vært for en debat, hvor Kristeligt Dagblads chefredaktør, Erik Bjerager, kanalchef for P1, Thomas Buch-Andersen, og tidligere kanalchef for P1 Finn Slumstrup diskuterer, om DR blot omorganiserer dækningen af trosstoffet, eller om ændringerne er et udtryk for religionsforskrækkelse og nedprioritering af tro og religion.
Se omtale af debatten her

Analyse af programmet Tidsånd
Gennemsnitligt tidsforbrug per program januar-april 2017:
Redaktionelt stof: 9,6 minutter
Historisk stof: 31,9 minutter
Trosstof: 13,6 minutter