Vejledning til kirkeligt arbejde med flygtninge/integration

22.8.2014
9.5.2023

Koordinationsgruppen for Flygtninge og Integration - KFI

FrikirkeNet har samlet en gruppe, hvis formål er at koordinere, samle og udvikle medlemskirkernes indsats blandt flygtninge og nydanskere. En indsats til fremme af integration i kirker og samfund og en indsats, der afspejler det kristne budskab om næstekærlighed og discipelskab.

Gruppen samarbejder med tilsvarende grupper uden for FrikirkeNet og arbejder på at være en ressoucebank, der samler og formidler erfaringer fra det store kirkelandskab. Der skelnes mellem indsats for og med asylansøgere - herunder et særligt fokus på konvertitter og den større indsats for styrkelse af integration.

Gruppen består af:

  • Preben Westh, Frikirken Vestsjælland
  • Søren Viftrup, Kirkecenteret Vejle
  • Lydia Holm, Holstebro Pinsekirke
  • Dominique Lachat, Bethaniakirken Aalborg
  • Susanne Krog, Pinsekirken Rudkøbing
    (Sidstnævnte er gruppens kontaktperson: Tlf. 50 46 80 83)

Asylansøgere og konvertitter
Gennem de seneste år har der været et stort fokus på de mange nytilkomne i de danske asylcentre og det danske samfund. I Danmark har der ligesom i resten af Europa været vækkelseslignende tilstande - særligt blandt tidligere muslimer, men også blandt buddhister og ikke troende fra tredjelande. Mange kirker er blevet ’taget på sengen’ og har måttet finde nye veje i en ny og velsignet udfordring.

Det har medført eksperimenter, nyorientering og udvikling. KFI har samlet erfaringer og materialer, der alle er afprøvede og fundet gode. Med al respekt for disse anbefaler vi dog, at vi til stadighed er dynamiske og lærende.

Vejledning til kirker i forbindelse med arbejde blandt asylansøgere og andre søgende og nye kristne med en ikke-dansk, ikke-kristen baggrund:

Med baggrund i Jesu ord: Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem … (Matthæusevangeliet 28:18-20) anbefales en grundig undervisning af den søgende og nye kristne før og efter dåben.

Som særlige redskaber anbefaler KFI:

Næste fokusområde i KFI – i proces:
Vejledning til kirker i forbindelse med arbejde blandt søgende og kristne med en ikke-dansk baggrund.