What is a free church?

Get an overview of the diverse world of the free churches.

FrikirkeNet

A network of Danish free churches, schools and organizations.

Facebook
1
 
March
Listen in on Sunday at 11.03 when General Secretary Mikael Wandt Laursen is once again part of the panel of priests on the DR P1 programme “What Would Jesus Have Said?” From DR's mention: “A young listener has boyfriend sorrows and has written a letter with his afterthoughts about the relationship. The question is: should the letter be mailed? Another listener is in a girlfriend relationship she's happy with but is afraid of losing herself. Is there a way to ensure the feeling of seeing loved ones in the afterlife? And should our terminally ill listener talk to his relatives about death? What would Jesus have said?”
Facebook
28
 
February
“Denmark only stays together if we do something for each other.” Many thanks for visiting Mikkel Bjørn and Kim Aas Christensen, who recently visited the Baptist Church in Odense and the City Church. Attending the visit were also street deacon Kamilla Maria Jakobsen from Funen Electoral Congregation and Sebastian Olesen from Vineyard Vollsmose - Part of Odense Vineyard. Hear in the first comment one of the personal stories heard by politicians during the visit.
Facebook
6
 
February
General Secretary Mikael Wandt Laursen has been part of the clergy panel in the radio newsletter “What Would Jesus Have Said?”. Questions in today's program: What would Jesus think of the scandal surrounding the Nordic Waste company? What will Jesus say to the woman who has lost the meaning of life? What do priests do when they practice soul worship?
Facebook
5
 
February

The newspaper Jydske Veskysten has run a series of articles about religious communities outside the Church — with a special focus on the Apostolic Church Denmark.

Head of the Apostolic Church's service team, Jacob Viftrup (photo), has written this line for the series:
https://jv.dk/debat/sensationelle-og-mistaenkeliggoerende-formuleringer-skaber-forkert-billede-af-apostolsk-kirke

The headings of the articles in the series, which have a particular focus on the Apostolic Church, are as follows:

“At the age of 19, Jacob put his life in God's hands - then strode to the top: now his religious network has spread to every corner of the country”

“They have property for 97 million and are given money by anonymous donors: The country's largest free church is located in Kolding - that's how rich it is”

“Watch video: They won't be dedicating homosexuals, they're dancing at the church services and they're the largest free church in the country - come along behind the scenes”

“Soren was the splendid example of the Church and lived up to all the rules - then he had enough: left his wife, children and his entire network after a wild argument”

Facebook
25
 
January
Andagt på Christiansborg – med besøg fra Ukraine. Vicegeneralsekretær i det ukrainske bibelselskab, Anatolij Raychynets, talte om at følge Kristus i et land, hvor døden er rykket tæt på i mange familier. Han fortalte også om det ukrainske bibelselskabs arbejde med uddeling af bibler og traumebehandling. Efterfølgende var der kirkekaffe på folketingsformandens kontor. På billedet ses det ene af to kirkekaffeborde. Anatolij Raychynets sidder til højre i sort tøj.
Facebook
24
 
January
I flere og flere byer samler kirker sig om i fællesskab at række ud til mennesker, der kæmper med livet. Det sker blandt andet gennem Kirkernes Sociale Arbejde, hvor nyeste skud på stammen - Kirkernes Sociale Arbejde, Vejle med ni kirker i samarbejdet - har ansat Therese Kongsgaard som projektleder fra den 1. februar. "Vejles kirker er allerede i dag dybt engageret i socialt arbejde i vores by, for eksempel med uddeling af julehjælp, familienetværk, sorggrupper, foodbank og fællesspisninger. Det vil vi gerne formidle tydeligere i vores by," siger formand for den vejlensiske styregruppe, Peter Jerup-Thise, om ansættelsen af en projektleder.
Facebook
18
 
January
Vi kan kun glæde os over det toner, Kong Frederik den 10. anslår i sin nye bog, der af mange bliver tolket som en form for programerklæring eller manifest for Danmarks nye konge. Han beder fadervor med sine børn, går gerne i kirke og siger, at kristendommen er "en vigtig del af, hvem vi er".
Facebook
16
 
January

New free church is on the way in Nakskov.

In July, assistant priests in Rønne Vineyard Mette-Line and Kasper Thorskov Hansen with their two children (photo) will move to Nakskov to establish a new Vineyard church in partnership with Operation Mission.

The family helped establish Ronne Vineyard in 2017 and have been driving forces in the church since then.

“We can see that Rønne Vineyard has made a big difference in many people's lives, and are moving to Nakskov in the hope of seeing a similar community sprout up there,” they say.

The family will be dispatched from Ronne Vineyard at a church service on June 16.

See more here: Nakskov Vineyard

Facebook
11
 
January
Hvad forventer andre trossamfund sig af folkekirkens nye overhoved? Det har Kristeligt Dagblad spurgt vores generalsekretær, Mikael Wandt Laursen, med flere om: t.ly/CMY8B Han svarer blandt andet: * At regenten er kristen, er en anerkendelse af kristendommens betydning i Danmark. * Den kristne tro er en væsentlig del af at være konge i Danmark. "Jeg vægrer mig med vilje mod at sige, at det handler om kulturarv, for jeg tror, at det handler om mere end det. Det er en kristen tro, som indeholder en kulturarv, men som også er en vigtig del af vores nutid og vores forståelse af at være menneske og være Danmark midt i verden." Generalsekretæren udtrykker også håb om, at den kommende konge vil bære arven fra sin mor videre i forhold til at tale om tro på en personlig og naturlig måde: "Når hun siger 'Gud bevare Danmark', så ved vi, at det ikke bare er en frase, men en reel bøn, hun fremfører." (Foto: Kongehuset/Hasse Nielsen)
Facebook
11
 
January
Vores generalsekretær, MMikael Wandt Laursen er blandt talerne ved en demonstration i København den 21. januar. Her går jøder og kristne sammen i en fælles markering af håb for gidslerne, håb for Israel og håb for Mellemøsten. Demonstrationen indledes i synagogen i Krystalgade klokken 14.00 med taler af blandt andre HHenri Goldstein formand for DDet Jødiske Samfundog Ole Andersen, generalsekretær i OOrdet og Israel Herefter vil der være et optog med flag og fakler til Israels Plads, hvor blandt andre Mikael Wandt Laursen taler. Demonstrationen vil udtrykke ”tre X ja” og ”tre X nej”: 1. Ja til håb for gidslerne 2. Ja til håb for Israel 3. Ja til håb for Mellemøsten 1. Nej til jødehad 2. Nej til antizionisme 3. Nej til terror og gidseltagning Arrangørerne bag demonstrationen er: KKehila DKDDet Jødiske SamfundDDansk-Israelsk Selskab siden 1957IICEJ DanmarkOOrdet og IsraelDDJV - Dansk-Jødisk VenskabMMidtjyllands Frikirke
Facebook
10
 
January
Skriv til jesus@dr.dk og hør nogle bud på, hvad ville Jesus have sagt til dig. Sådan lyder tilbuddet fra DR P1-programmet "Hvad ville Jesus have sagt?". Her giver et præstepanel gode råd til spørgende danskere med udgangspunkt i, hvad de tror, Jesus ville have sagt. Vores generalsekretær, Mikael Wandt Laursen, bliver en del af panelet den kommende tid. Hør ham første gang den 28. januar.
Facebook
5
 
January
2023 var et dejligt år, som vi med glæde ser tilbage på. Blandt andet havde vi: 👉 16 folketingspolitikere på studiebesøg i kirker i Vejle, Grindsted, Rødovre, Odense, Roskilde, Næstved og Thisted 👉 mulighed for at inspirere europæiske trossamfunds- og kirkeledere ved en konference i Bruxelles 👉 spændende samtaler om "Troen i mit liv" på Folkemødet med Katrine Daugaard (LA), Søren Gade (V), Helle Bonnesen (C) og Theresa Berg Andersen (SF). 👉 et skønt samarbejde med et meget bredt udsnit af dansk kirkeliv om projektet www.ladostaleomtro.dk, som er et nyt redskab, der skal gøre det lettere for os danskere at tale sammen om tro og eksistens 👉 en fantastisk lederkonference med besøg af 'Egyptens Moder Teresa', Mama Maggie (se fotosamling nedenfor). Tak til alle, som vi samarbejdede med i 2023!

Members

FrikirkeNet has more than 120 members spread across the country.