Mere fup end fakta i leksikonartikel om frikirker

11.9.2017

Siden 2001 har skolebørn på det offentligt ejede onlineleksikon Faktalink kunnet læse, at frikirker i Danmark er fundamentalistiske, der afviser naturvidenskab og arbejder for at ”etablere et ægte moralsk samfund,” hvor al kritik af Bibelen affejes som blasfemisk.

Fordommene står i en lang kø på onlineleksikonet Faktalink, hvor danske frikirker og Indre Mission i en artikel om fundamentalisme slås i hartkorn med det yderste højre i USA og blandt andet beskyldes for at afvise naturvidenskab og arbejde for at "etablere et ægte moralsk samfund", hvor al kritik af Bibelen affejes som blasfemisk. Ligeledes står der: "... man protesterer mod ethvert forsøg på at påpege indre modsætninger i Bibelen og ethvert forsøg på at tage de historiske omstændigheder, den blev til under, i betragtning."
Bag Faktalink står Dansk BiblioteksCenter (DBC), der også driver Filmstriben. DBC er ejet af staten ved Kulturministeriet og Kommunernes Landsforening. Målgruppen for Faktalink er 10-12-årige skolebørn, som har adgang til leksikonet via deres såkaldt UNI-Login, som Undervisningsministeriet står bag.
Venstres kirkeordfører, Carl Holst, ser sagen som et symptom på religionsforskrækkelse.
- I en tid, hvor vi kæmper med fake news, er det afgørende, at vi ikke også skal kæmpe med fake fakta - oveni købet fra en skattefinansieret institution, der især henvender sig til skolebørn. Det er vigtigt, at vi ikke bliver så religiøst forskrækkede, at vi ikke behandler det religiøse på en sandfærdig måde, siger han.

Kristen fundamentalisme findes stort set ikke i Danmark
I Faktalink beskrives frikirker som fundamentalistiske i den forstand, at de ”ser på Bibelen som Guds ord”.
- Groft misvisende, kalder professor emeritus ved Aarhus Universitet Viggo Mortensen den definition*. 
Lektor ved Københavns Universitet Hans Raun Iversen uddyber*:
- Alle kristne ser på Bibelen som Guds ord.
Han forklarer, at der i Danmark er to herskende bibelsyn, der begge gør sig gældende inden for både folkekirkelige og frikirkelige sammenhæng: Det ortodokse og det konservative, men ingen af dem er fundamentalistiske i ordets egentlige forstand.
- Over for disse danske tendenser står den amerikanske fundamentalisme, der ofte har udviklet en antiintellektualisme og kulturlukkethed, der har isoleret den fra det meste af den offentlige debat. En sådan fundamentalisme findes kun i ansatser i Danmark – og antageligt i lige grad i folkekirken og frikirkerne, siger han.
Hans Raun Iversen fastslår endvidere, at ”danske frikirker generelt er kulturelt, akademisk og politisk aktive og alt andet end isolationistiske.” Han fremhæver også, at Bibelen især blandt de karismatisk orienterede frikirker langt fra er den eneste og ofte heller ikke den vigtigste kilde til kristen inspiration.
- Det er derimod omvendelseserfaringerne og de fortsatte erfaringer i det – mere eller mindre eksplicit karismatiske – åndelige liv hos den enkelte og i kirkernes forsamlinger.

En artikel langt under lavmålet
Faktalinks beskrivelse af det frikirkelige som fundamentalistisk trækker således ikke på sagkundskab. Professor emeritus Viggo Mortensen siger om artiklens brug af ordet fundamentalisme:
- Et begreb, der - hvis det defineres korrekt - kan bidrage til en vis forståelse, anvendes her helt letfærdigt om, alt, hvad forfatteren ikke kan lide. Blot man mener, at der skal være sammenhæng mellem det man tænker, tror og mener, så er man fundamentalist.
- Det er ikke en artikel, som et seriøst oplysende medie vil kunne bruge. Den bygger på en meget selektiv og fordomsfuld læsning af et meget snævert udvalg af mulige kilder.
Det er lektor Hans Raun Iversen enig i:
- Samlet set finder jeg artiklen langt under lavmål i forhold til den standard, man må forvente af artikler på offentlige hjemmesider, der tilmed karakteriserer sig selv som faktuelle.

?rsagen til fordommene
For generalsekretær i FrikirkeNet, Mikael Wandt Laursen, er sagen en vigtig påmindelse om betydningen af definitioner.
- Det er ikke første gang, at vi oplever, at frikirker beskrives som fundamentalistiske på et usagligt og direkte forkert grundlag. En del af årsagen er ren og skær uvidenhed og fordomme og et udtryk for et verdensbillede, hvor det kristne og især det uden for folkekirken nok er farligt.
Desuden tror Mikael Wandt Laursen også, at der hos nogen spiller en politisk dagsorden ind:
- Det virker, som om nogle aktører absolut skal finde en kristen parallel til islamisk fundamentalisme for at skabe en slags balance, der passer i deres eget hoved. Det er jo ganske enkelt fordomsfuldt og groft unuanceret og bidrager til en mere unuanceret verden.
Til trods for at FrikirkeNet i flere end 16 måneder har forsøgt at få Faktalink i tale, er det først efter at Kristeligt Dagblad og Carl Holst fra Venstre er gået ind i sagen, at Faktalink har lukket artiklen ned. Over for FrikirkeNet beklager Faktalink den langsomme responstid med henvisning til ”et sammenfald af uheldige omstændigheder”.

*Se pdf-fil nedenfor